Hitta oss på olika sätt

Kontakt är bra

HORNSGATAN 71 , T - Zinkensdamm - röda linjen
Buss 4, 66 och 74
118 49 Stockholm
Mejl: zinkenart71@gmail.com
AURORA - aurorasparre@hotmail.com
FRIDA - nordstromwahlberg@gmail.com
LIANE - liane@tantraffa.se - SMS 0709-420544